Det här är Hedlunda Industri

Vår historia

Mycket har hänt sedan 1984. Vi har expanderat och utvecklats på alla tänkbara sätt: våra fabriker har blivit både större och fler, antalet anställda snuddar numera på 200, stora och unika maskiner och robotar sköter det tyngsta arbetet, och vi har gått från snickeri till en renodlad industri.
 
Men nu spolar vi tillbaka bandet: 1984 grundades Hedlunda Snickeri av de första ägarna Dick Bergh och Lennart Bergdal. Fabriken såg annorlunda ut, produktionen var i mindre skala och vi var belägna i byn Hedlunda som ligger cirka 6 km från Lyckseles centrum. Samma fabrik finns kvar än idag och kallas för vår södra fabrik, där vi numera tillverkar komponenter till möblerna som används på norra fabriken.
 
Verksamheten bedrevs primärt i vår södra fabrik fram tills sommaren 1996, då vi flyttade mer centralt till vår norra fabrik på Verkstadsvägen 10. Under början av 2000-talet bytte vi namn från ”Hedlunda Snickeri” till ”Hedlunda Industri” för att syfta till företagets tillväxt och modernisering. Under 2010-talet bytte vi ägare, och senaste bytet var 2017 då våra nuvarande ägare tog över, med vår VD Jerry Johansson.

Vad vi gör

Nuförtiden då? Vi växer, förser ca 200 Lyckselebor med arbete och hela världen med kvalitativa trämöbler. Vår norra fabrik på Verkstadsvägen har successivt byggts ut, maskinparken har expanderat och många fler härliga medarbetare har anslutit sig till oss. Vi utvecklar och tillverkar numera många av våra maskiner och produktionslinjer själva för att öka vår konkurrenskraft inom branschen. Vårt fokus är att automatisera processerna i produktionen och utvecklas hållbart för både människan och maskin i symbios.

Den första ordern på årsvolymen 1984 till en av våra träprodukter var 34 000, och idag tillverkar vi över 60 000 per vecka. 

Vi ser möjligheter i allt: 27 lastbilar trä per vecka kan lätt omvandlas till 4 miljoner färdiga trämöbler per år som levereras till hela världen – och allt tillverkas här i Lycksele.

Hållbarhet

Hållbarhet är en stor fråga för oss. Vi arbetar kontinuerligt med vårt miljöarbete och är certifierade mot FSC (Forest Stewardship Council) och deras 10 principer gällande bl.a. miljöpåverkan, efterlevnad av lagstiftning och principer, samt utbyte av skogen.

Kvalitet på material är såklart centralt i vår verksamhet, och materialet som inte lämpar sig för våra trämöbler flisas ned och pressas till briketter som säljs vidare till värmeverken för bl.a. fjärrvärme. På så sätt får vi användning av allt material vi köper in och undviker onödigt spill.

Våra avdelningar

Vår produktionspersonal finns utspridda på över 22 000kvm i våra fabriker på olika avdelningar och stationer. I produktionen har vi fyra huvudsakliga produktionsflöden och utöver det finns inköpsavdelningen, utlastningen, mekanikeravdelningen och produktutvecklingen.

Inköp/Ingods

Den här avdelningen hanterar allt inkommande gods, alltifrån trä till skruvsatser som används till våra produkter. Det kommer cirka 27 lastbilar trä per vecka och lasterna lossas med truck och traktor. Materialet kontrolleras och ställs på anvisad plats tills dess att det ska in i produktionen.

Inköp beställer allt vi behöver för vår produktion, vare sig det är litet eller stort.

Ansvarig chef för inköp är Mats Bergh.

matsBerg.png

Borr- och bearbetningsflödet

Rafal Walczak är ansvarig produktionsledare för avdelningen borr och montering. Denna avdelnings primära uppgift är att säkerställa att det bearbetade materialet levereras till packlinan i tid.

Ett stort fokusområde för Rafal är att utveckla grupperna gällande struktur på arbetssätt och förbättringar i maskinparken. Löpande arbetar han såväl som alla andra produktionsledare med att utveckla och sprida kompetensen bland alla våra nya medarbetare i grupperna.

Hyvelflödet

Hyvelflödet är början på Hedlunda Industris produktionsflöde. Här jobbar produktionsledare Fredrik Frykberg.

Flödet börjar med att materialet från inköp tas in i produktionen via vår svärdkap, där sågat virke från sågverk runtom i landet längdkapas till olika dimensioner för att optimeras till en viss artikel. Därefter fortsätter materialet vidare till någon av våra fem hyvlar för bearbetning av ytan.

Här finns även en presslina där de tillverkar limfog.

1Z5A8140-scaled.jpg

Packflödet

Anja Brännströms produktionsflöde består av 2 packlinor, en mindre och en större, samt några mindre bearbetningsmaskiner. Bearbetningsmaskinerna levererar material fram till packlinorna.

Packlinorna följer en produktionsplanering, där målet är att paketera ca 1500 sängar per skift för att möta de order som kommer från vår största kund. Här kännetecknas de anställdas kunskaper av kvalitetsbedömning, truckkörning, maskinövervakning och samarbete.

Anjas huvudsakliga uppgift är att informera sina operatörer om vilka målen är och tillhandahålla de verktyg och kunskaper som behövs för att på bästa möjliga sätt uppnå dessa. 

Ivarflödet

Hyllflödet leds av produktionsledare Markus Eriksson, och här tillverkas en produkt som är en riktig Hedlunda-klassiker, nämligen en lagerhylla i trä. En del av hyllan började vi tillverka redan 1985, bara ett år efter att fabriken grundades och har således varit med sedan första början.

Flödet börjar med att färdigsågade virkespaket kommer in till inkapen där materialet kvalitetsbedöms av operatör, skarvas och hyvlas. Efter hyveln borras stolparna till hyllan och slutligen hamnar det bearbetade materialet på montering där stegarna sätts ihop.

På vår södra fabrik tillverka komponenter till hyllan som används i flödet.

melkerNils.png

Utlastning

Hedlunda Industris utlastningsavdelning lastar i snitt ut 7 lastbilar per vardag året om. Våra produkter skickas till hela världen, Europa, Nord och Sydamerika, Japan, Australien och Kina till exempel. Vi ställer höga krav då vi måste se till att våra produkter kommer fram med rätt kvalitet, rätt pris och i rätt tid.

Här är ansvarig chef Melker Nilsson.

Mekanikeravdelningen

På den här avdelningen är Andreas Lindström ansvarig chef. Här jobbar ett team underhållsmekaniker samt industrielektriker med vår högmoderna maskinpark. Arbetet på avdelningen består av underhåll av industrimaskiner och robotar, samt mekaniska reparationer och installationer av produktionsutrustning.

Våra mekaniker möjliggör körningen av industrimaskinerna genom att felsöka och lösa mekaniska problem som uppstår. 

Andreas roll innebär att samordna sin grupp och arbetet i såväl långsiktiga som kortsiktiga mekaniska arbeten. Han har en hög verkningsgrad i vår produktion och jobbar kontinuerligt med förbättring och utveckling av processer.

1Z5A1360_1280-1-e1662726904968.jpg
stefanAlgot

Produktutveckling

Här tar vi emot förfrågningar på nya produkter och produktförändringar på befintliga produkter. Produktutvecklingen tillverkar prover och föreslår förändringar till kunden som leder till besparingar på material eller kapacitet för att trimma produktens slutpris. 

Här utvecklas även nya, egna produkter.

På denna avdelning bryts produkter ned i detalj, både gällande material och arbetsmoment. Produkterna bereds i vårt affärssystem för att skapa grund till produktions- och inköpsorder, samt kalkylerar fram ett försäljningspris.

Ansvarig chef för produktutvecklingen är Stefan Algotsson.